رخدادهای علمی و پژوهشی

JRK 2017

كميته اعتبارسنجي استان آذربايجان‌شرقي پس از استخراج اطلاعات مجلات 242 گروه علمي مختلف در سال 2017 از پايگاه تامسون رويترز، شاخص‌هاي مورد استفاده در ارتقاء اعضاي هيأت علمي و تشويق مقالات را محاسبه و در قالب فايلي تحت عنوان JRK 2017 جهت استفاده استادان و دانشجويان تحصيلات تكميلي بروزرساني نموده است.