رئيس مجمع نمايندگان استان آذربايجان شرقي:دكتر ميرهادي قره سيد رئيس مجمع نمايندگان استان آذربايجان شرقي گفت: اعتلاي رشد علمي دانشگاه آزاد اسلامي در رنكينگ بين المللي نشانگر اجراي اسناد بالادستي نظام است.

دكتر قره سيد رئيس مجمع نمايندگان استان آذربايجان شرقي گفت: از زمان مديريت دكتر ميرزاده در دانشگاه آزاد اسلامي شاهد جنبش ، اعتلاي  رشد علمي و رنكينگ بين المللي دانشگاه آزاد اسلامي هستيم.

 

بیشتر ...

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي:طبق فرمايش مقام معظم رهبري در سال1404 بايد50 درصد اقتصاد كشور بر پايه اقتصاد دانش محور باشد

دكتر حميد ميرزاده رئيس دانشگاه آزاد اسلامي گفت: براساس سند چشم انداز 1404  و طبق فرمايش مقام معظم رهبري درسال1404 بايد50 درصد اقتصاد كشور بر پايه اقتصاد دانش محور باشد.

 

بیشتر ...