رخدادهای علمی و پژوهشی

گوگل لنزهای چشمی هوشمند و قابل تزریق را ثبت کرد

غول تکنولوژی جهان، شرکت گوگل، در آخرین ثبت اختراع خود غوغا کرده و نوعی لنز را به ثبت رسانده است که می‌توان آن را به چشم کاربر تزریق کرد تا نه‌تنها مشکلات دوربینی و نزدیک‌بینی را حل کند، بلکه امکان ارتباط با وسایل بیرونی و چند کاربرد دیگر نیز دارد.