آخرین اخبار

قابل توجه دانشجويان محترم علوم و تحقيقات سابق آذربايجانشرقی

به منظور تسهيل در امور مربوط به انتخاب واحد و ارائه ساير خدمات آموزشي مقرر گرديده است كليه دانشجويان دانشكده­‌هاي مديريت ، اقتصاد و حسابداري و دانشكده علوم پايه در محل سابق ساختمان علوم و تحقيقات آذربايجانشرقي واقع در سايت شماره 2 دانشگاه آزاد اسلامي تبريز صورت پذيرد و دانشجويان ساير رشته‌­ها بر اساس دانشكده­‌هاي مربوطه در مجتمع شماره يك ارائه خدمات خواهند شد .

بیشتر ...