معاونت فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي تبريز برگزار كرد:اجراي" نمايش خياباني فرزندانم كو" و"نمايشنامه خواني ديوار نور"

كانون ادب و هنرمعاونت فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي تبريز به مناسبت هفته دفاع مقدس "نمايش خياباني فرزندانم كو" و "نمايشنامه خواني ديوار نور" را برگزار كرد.

 

بیشتر ...