رئيس دانشگاه آزاد اسلامي تبريز:اهداف دانشگاه آزاد اسلامي در راستاي رسيدن به اقتصاد دانش بنيان به همت معاونان پژوهش و فناوري محقق مي شود

دكتر علي رضايي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي تبريز گفت: انتظار مي رود دانشگاه آزاد اسلامي در حوزه اقتصاد دانش بنيان     پيشگام تر از ساير دانشگاها باشد.

 

بیشتر ...