رخدادهای علمی و پژوهشی


نحوه تشخیص وب سایتهاي جعلی مجلات علمی

پدیده ناهنجار وبسایت هاي جعلی مجلات علمی به یکی از معضلات جدي جامعه علمی ایران تبدیل شده است. این موضوع که چند سالی از عمر آن می گذرد گریبان گیر تعداد زیادي از پژوهش گران و دانشجویان گردیده است. بی اطلاعی از این مسئله موجب شده است که روز به روز تعداد این مجلات افزایش یابد و گردانندگان آن ها از طریق دریافت هزینه هاي به اصطلاح' انتشار مقاله' به سودهاي کلانی برسند.


همه مقالات دانشجویی به تولید ثروت نمی‌انجامند

دکتر بابک فربدنیا، دکتری مدیریت و استاد دانشگاه، در مورد فرآیند علم‌سازی در کشورمان گفت که در حقیقت این مساله که باید تولید مقاله صورت بگیرد یک امر دستوری از سوی سیستم دولتی است. در حالی که ما باید از دید علم‌سازی به صورت اجباری خارج شویم و علم را خودجوش کنیم.